Chemie
educatie
K.v.K. nr. 24495124
BTW nr. NL 1202.05.786.B.01
Nieuwestraat 74,
3291 AS Strijen
Bank: NL54RABO0361825706
Info: Formula-Stk@jstolk.nl
medewerkers in de chemische sector
leerlingen in het voortgezet onderwijs
(Mavo-Havo-VWO-MBO-HBO
examenkandidaten Mavo-Havo-VWO
als voorbereiding voor een vervolgopleiding
biedt scheikunde/chemie trainingen/lessen aan: